Skip to content

Polityka prywatności strony

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z formularza kontaktowego na stronie www.teja-listwy.com

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

ARGUS Andrzej Sośniak, ul. Stablewskiego 3, Poznań 60-224. NIP 9720863892

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Strona www.teja-listwy.com realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

    a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

    b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

6. Strona www.tej-listwy.com zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione na stronie www.teja-listwy.com nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności na www.teja-listwy.com, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Na stronie www.tej-listwy.com mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od www.teja-listwy.com i nie są w żaden sposób nadzorowane przez www.teja-listwy.com Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

logo

Narzędzia i listwy
© Teja 2021

Kontakt

ul. Floriana Stablewskiego 3
60-224 Poznań